Vážení prevádzkovatelia zabezpečovacieho systému Jablotron 100 a 100 PLUS.

Dovoľujeme si vás touto cestou upozorniť na fakt, že firma Jablotron na svoje produkty v sektore EZS ponúka predĺženú servisnú bezplatnú záruku s dobou +3 roky paušálne a +2 roky v prípade, že spĺňate podmienky predĺženia pozáručného bezplatného servisu. Požiadavky nájdete v PDF Jablotron servis - vyhlásenie. EZS systému Jablotron 100 je maloobchodne blokovaný tovar - nepredajný priamo pre koncového zákazníka a tým pádom je EZS zaradená do vyššieho stupňa ochrany.

  • Naša firma je certifikovaným montážnym a servisným partnerom, preto sa vás všetkých týka predĺžený bezplatný servis +3 roky.
  • Skoro každý z vás využíva aj bezpečnostnú SIM Jablotron a tým pádom aj Cloud služby a správu zariadenia, preto sa vás týkajú aj bonusové +2 roky.
  • Naša firma v zmluve k montáži dodržiava obchodný zákonník a termíny pre poskytovanie záručnej doby na materiál a prácu v dobe dvoch rokov. Podľa typu zmluvy v tomto období boli servisné úkony plne zadarmo, alebo fakturované so zníženými nákladmi na úkon, podľa formulácie základnej zmluvy.

  • Firma Jablotron vyžaduje servisné ročné prehliadky a hlásenia o stave zariadenia. Tieto práce v prvých dvoch rokoch boli odvádzané bezplatne, ako bonus k inštalácii zariadenia.

  • Po uplynutí zákonných dvoch rokov, je náš servisný zásah poskytovaný ako plne platený pracovný úkon s fakturovaním pridaných služieb a nákladov spojených s vykonávanou činnosťou - demontáž, montáž, odoslanie a príjem zo servisného strediska. Toto sa píše aj vo prehlásení k záruke Jablotronom, bod č.1, veta č. 2. Jablotron akceptuje reklamácie podané iba od servisných partnerov, takže takto je znemožnená nekvalifikovaná oprava prevádzkovateľom.

  • Ako zákazník máte plné právo si zvoliť certifikovanú servisnú firmu, ktorá vám bude vyhovovať. (poloha, cena práce a nadštandardné služby) Vaše zariadenie je vždy v databáze Jablotronu zaevidované pod IČO montážnej firmy.

  • Pokiaľ máte záujem zmeniť servisnú firmu, postup je nasledovný:

  • napíšete žiadosť o prepis servisnej firmy pre vaše zariadenie z firmy: 40 785 530 na vašu novú firmu s udaním, alebo aj bez udania dôvodu

  • naša firma po upovedomení servisným strediskom Jablotronu zmení servisný kód na kód od výroby a bude jej znemožnený diaľkový prístup do zariadenia

  • vaša nová firma bude mať okamžitý prístup do vašej ústredne a je zodpovedná za správu zariadenia

Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy ku GDPR a zákonu č.18 /2018 Z.z. v sekcii KONTAKT.