Kompatibilita medzi elektronickými systémami je dôležitý pojem, ak si nárokujeme spoluprácu podsystémov poňatú ako jeden funkčný celok. Ponúkame vám riešenie zabezpečenia objektov, ktoré zahŕňa video domové telefóny, EZS aj kamerové systémy. Výhodou voľby systému od jedného výrobcu je samozrejme plná kompatibilita a podpora všetkých zariadení.

VAŠE ZADANIE:      Výber najvhodnejšieho systému pre väčší rodinný dom s jednoduchou inštaláciou a stopercentnou kompatibilitou medzi domovým videotelefónom, kamerovým a bezpečnostným systémom pri plnohodnotnej spolupráci s inteligenciou domu.

RIEŠENIE Z PRAXE: Poskytneme vám oveľa viac, než len funkčný súčet troch nezávislých systémov. Z hľadiska užívateľa sa jedná o riešenie, ktoré nevyžaduje na obsluhu tri rôzne rozhrania. Z pohľadu montážnej firmy je určite jednoduchšie inštalovať zariadenia, ktoré majú rovnaké užívateľské rozhrania pre nastavenie a využívať jeden softvér pre komunikáciu s komponentmi systému.

Neprevádzkujeme klasickú kamennú predajňu a ani klasický E-shop.

Naša firma je projekčný a certifikovaný montážny partner pre systémy Hikvision, Jablotron, Entry a Satel.

Sme držiteľmi licencie PZ - technické služby ako aj certifikovaný revízny technici elektro E2A.

   Firma sa riadi nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň spracovanie osobných údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, a je v súlade aj so znením zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený aj § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ako aj príslušných daňových zákonov.

   Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Vyplňte všetky nutné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť. Údaje zadané pri prvom kontakte nie sú archivované a tým nepodliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.

Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy ku GDPR a zákonu č.18 /2018 Z.z.