Návrhy a realizácie zabezpečenia ochrany a monitorovania vašich objektov.

   Kompatibilita  medzi  elektronickými  systémami je dôležitý pojem, ak žiadate  spoluprácu  podsystémov  ako  jeden  funkčný  celok.   Ponúkame vám  riešenia zabezpečenia objektov,  ktoré  zahŕňa video telefóny, EZS, kamerové,  prístupové systémy komplexne od jedného výrobcu, monitorované pomocou jedného free  software.

Vyplňte prosím dotazník s konkrétnym dopytom služby či tovaru a my sa Vám čo najskôr ozveme späť. 

Neposkytujeme osobné a kontaktné údaje tretej strane dobrovoľne, alebo za úplatu.

Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy k smernici EU - GDPR a zákonu č.18/2018 Z.z. v sekcii KONTAKT.