Prosíme, vyberte si v menu vami požadované produkty alebo služby. 

Neprevádzkujeme klasický E-shop a ani kamennú predajňu.

Uvedená adresa je poštovná a fakturačná.

Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým firmám, osobám ako aj inštitúciám.

Servis pre nami montované systémy Jablotron a Hikvision po dohode denne v čase medzi 6.00 a 18.00. hod..

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

               Firma sa riadi  nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Zároveň spracovanie osobních údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, ako aj znením nového zákona o ochrane osobních údajov, ktorý nadobudne platnost dňa 25.5.2018.

(General Data Protection Regulation – GDPR 

Vyhlásenie firmy:

         Všetky Vami dodané osobné údaje, dáta a dokumentácia    NIE SÚ   poskytované tretej  strane a pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy o montáži, alebo predaji, sú automaticky vymazané po 30 dňoch od ich obdržania, alebo poslednej komunikácie so žiadateľom.

Cenové ponuky majú platnost 21 dní.

Desatoro proti vlámaniu.

1. Bezpečnostné dvere pri všetkých vstupoch do domu a dopľňkové kovania okien spomaľujú tempo vstupu do objektu.

2. Poistenie domu proti vlámaniu a krádeži vráti aspoň finančnú stratu, ale nikdy nenahradí spomienky.

3. Nikdy neschovávať kľúč pod rohožku, do kvetináčov....

4. Vybaviť domácnosť inteligentnými a hlavne certifikovanými bezpečnostnými zariadeniami.

5. Ak majiteľ býva na prízemí alebo v dome, okná a balkóny by mali byť zabezpečené napríklad aj nerozbitnou fóliou na oknách, alebo roletami ovládanými motorom, ktoré sú vybavené magnetickým zámkom a pružinami proti zdvihu.

6. Nerozširovať do širšieho okruhu blízkych a na sociálnych sieťach odjazd na dovolenku. Aj keď je to móda, ale je to hlavne nerozum.

7. Dohodnúť sa so susedmi či rodinou, aby vyberali poštu zo schránky.

8. Nezatemňovať byt a nechať rozsvietené sporadicky rôzne osvetlenie pomocou inteligentných spínačov, ktoré v určitých intervaloch rozsvietia a zhasínajú svetlá, alebo spúšťajú televízor, či rádio.

9. Nenechávajte voľne dostupné rebríky a iné nástroje v okolí domu. Speňažiť sa dá všetko.

10. Nechváľte sa svojimi majetkovými pomermi!  Susedky "vyslepičia" aj to, čo nemusia a to úplne cudzím ľuďom...