Neprevádzkujeme klasickú kamennú predajňu, ani klasický E-shop.

Zostavy EZS, kamier a vrátnikov zasielame iba po ich nakonfigurovaní s pridanou hodnotou práce, alebo dodávame materiál aj s montážnymi prácami. Cenníky sú na vyžiadanie, nakoľko naše ceny sú stanovené dohodou a sú pod úrovňou koncových cien pri dodávanej práci s materiálom.

Kompatibilita medzi elektronickými systémami je dôležitý pojem, ak si nárokujeme spoluprácu podsystémov poňatú ako jeden funkčný celok. Ponúkame vám riešenie zabezpečenia objektov, ktoré zahŕňa video domové telefóny, EZS aj kamerové systémy. Výhodou voľby systému od jedného výrobcu je samozrejme plná kompatibilita a podpora všetkých zariadení.

Naša firma je projekčný a certifikovaný montážny partner pre systémy Hikvision, Jablotron a Satel.

Sme držiteľmi licencie PZ - technické služby ako aj certifikovaný revízny technici elektro E2A.

Vyplňte všetky nutné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť. Údaje zadané pri prvom kontakte nie sú archivované a tým nepodliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.

Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy ku GDPR a zákonu č.18 /2018 Z.z. v sekcii KONTAKT.

   Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.