Neprevádzkujeme klasický E-shop.
sk
Ivan Nepraš

 NEPREVÁDZKUJEME KLASICKÝ E-shop.

Z tohto dôvodu nemáme voľne prístupné cenníky a ani neponúkame materiál z katalógu. Ponuka je vždy priamo vytvorená tak, aby korešpondovala s požiadavkami objednávateľa. Preto tovar nie je možné vrátiť späť, ako v klasickom E-shope "bez udania dôvodu".

Niektoré stránky sú spoplatnené, nakoľko sa tam nachádza naše "duševné" vlastníctvo. Súbory, kde sa nachádzajú programy a šablóny sú chránené heslom, takže samotné stiahnutie nie je riešením.

SEKCIA TECHNICKÁ PODPORA je určená pre našich zákazníkov  PO ICH  prvom nákupe, alebo udaním dôvodu čo od vstupu očakávate.   Vaše registračné údaje plne podliehajú smernici parlamentu EU o ochrane osobných údajov.V prípade záujmu o objednanie tovaru, služby, alebo o konzultáciu, prosíme vyplňte dotazník s konkrétnym dopytom.   My sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Firma sa riadi nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň spracovanie osobných údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, a je v súlade aj so znením zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený aj § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ako aj príslušných daňových zákonov. Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy k smernici EU - GDPR a zákonu č.18/2018 Z.z.

Dokumentácie vytvorené firmou Ivan Nepraš - Alarm Rača plne podliehajú ustanoveniam zákona 283/2014 Z.z. a zákona číslo 306/2018 Z.z. o autorskom práve. Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.