Návrhy a realizácie zabezpečenia ochrany a monitorovania vašich objektov.

   Kompatibilita  medzi  elektronickými  systémami je dôležitý pojem, ak žiadate  spoluprácu  podsystémov  ako  jeden  funkčný  celok.   Ponúkame vám  riešenia zabezpečenia objektov,  ktoré  zahŕňa video telefóny, EZS, kamerové,  prístupové systémy komplexne od jedného výrobcu, monitorované pomocou jedného free  software.

Firma sa zaoberá licencovanými činnosťami v odvetví EZS  a elektro v rozsahu NN prostredí A, B, B1:

  • zapožičiavame stavebné (dočasné) zostavy zabezpečovacích systémov na ochranu náradia a materiálu v rozostavaných priestoroch
  • projektujeme a dodávame zariadenia EZS, kamerové systémy, videovrátniky a prístupové systémy
  • kompletizujeme rozvádzače NN podľa projektov, vystavujeme CE deklaráciu a revíznu správu  kusového výrobku
  • vykonávame kontroly elektromontážnych prác a elektrorevízie pre zariadenia s napätím do 1kV

  • vyrábame autonómne signalizačné zariadenia unikajúcich plynov, požiarne hlásiče, hlásiče zaplavenia a enviro systémy

  • dodávame záložné zdroje DC na bezpečné napätie, AC záložné zdroje sínusového prúdu na 230V, meniče napätia

  • kompletizujeme a dodávame systémy posuvných a zdvíhacích brán, rámp a stĺpikov

Výrobky majú certifikát o zhode CE a sú zostavené z homologovaných častí a komponentov.

Tovar je možné objednať  s prvotným nastavením funkcií či so zosúladením aktuálneho firmware vami objednaných výrobkov.

Vyplňte prosím váš Email s konkrétnym dopytom služby či tovaru a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Neposkytujeme osobné a kontaktné údaje tretej strane dobrovoľne, alebo za úplatu.

Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy ku GDPR a zákonu č.18 /2018 Z.z. v sekcii KONTAKT.