Edimax 5GHz prístupový bod  model EW7288APC   10€.

Krátkodobo používaný, funkčný.

Exteriérový 2,4GHz WiFi prepoj. Testovaný pár 40€, nový pár 60€. Ligo DLB 5-15