JABLOTRON 100+  je bezdrôtový ako aj zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre ovládania aj na diaľku cez GSM, mobilnú aplikáciu ako aj prezvonením systému.   Je ľahko ovládateľný, s viacerými doplnkovými funkciami.  Systém ponúka aj domácu automatizáciu, ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom. Multifunkčné použitie nájde JABLOTRON 100 keď vás ochráni nielen pred zlodejmi, ale aj pred požiarom, zaplavením alebo únikom plynu. Dokáže ovládať kúrenie, polievanie záhrady, alebo otvoriť garážovú bránu. Je dostupný odkiaľkoľvek. Ku svojmu alarmu JABLOTRON 100 sa dostanete vďaka internetovej samoobsluhe z vášho počítača alebo smartfónu odkiaľkoľvek. Skontrolujete všetky udalosti v systéme bez hraníc. Kvalitný alarm vyžaduje aj profesionálnu montáž a pre zaistenie skutočného bezpečia sa neobíde bez nepretržitého dohľadu a profesionálneho zásahu pri poplachu. Vzhľad jednotlivých prvkov alarmu JABLOTRON 100 bol vytvorený tak, aby jeho vzhľad univerzálne ladil s ostatnými zariadeniami v domácnosti. Kombinácia bezdrôtového aj drôtového riešenia alarmu umožňuje šetrnú inštaláciu pre váš objekt. Je vhodný pre výrobné a obytné priestory, ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne a podobne.

V našej ponuke sú aj prístupové čítačky originálnych kariet Jablotron 100, ktoré vedia komunikovať cez sieť LAN s vašim prístupovým systémom, alebo zbernicou Wiegand s kontrolérom. Takto získate možnosť otvárania sklenených posuvných dverí chodieb, skladov a strážených kancelárií, nad rámec klasického zabezpečenia priestoru.

Ponúkame aj netradičné riešenia ovládania vašich spotrebičov, podporných zariadení vyrábajúcich zelenú energiu vo forme TUV ohrevu, fotovoltických systémov, systémov kúrenia a chladenia. Systém s podpornými perifériami vám vie poslúžiť aj ako dataloger pre snímanie výkonu vyrobenej energie v danom čase, tak na strane DC, ako aj na strane AC. Prepojenie na DC odpínač umožní to, že ak je vyhlásený požiarny poplach, tak sa fotovoltické panely odopnú a nebudú produkovať napätie, ktoré by mohli ohroziť životné funkcie hasičov. Snímaním prietoku vody získate informácie o spotrebe z mestského, poprípade studňového rozvodu. Tak isto vieme zosnímať stavy čerpadiel a spätne vás informovať o prípadnej poruche čerpadla, či výpadku elektrickej energie. Snímaním hladím v septikoch tak isto môžete obdržať hlásenia o stave hladiny, či prečerpávania. Použitím termostatov Jablotron získate možnosť diaľkového riadenia kotlov a zároveň automatické prepínanie režimu na úspornú teplotu, pokiaľ je ústredňa prepnutá na stráženie a nikto sa tým pádom nenachádza v objekte. Sústava exteriérových, ako aj interiérových teplomerov vás vie informovať o aktuálnych teplotách zvolených priestorov. Aj tu funguje funkcia datalogeru s grafickým vyhodnotením meraných veličín. Export do PDF, Excel je samozrejmosťou.

Diaľkovými ovládačmi viete nielen alarm zapnúť a vypnúť, ale aj ovládať vjazdové a garážové brány, poprípade osvetlenie či iné spotrebiče v dome a záhrade. Programovateľné funkcie sú na seba viazateľné, takže jedným povelom viete vykonať sled úkonov.

Ovládanie alarmu a zariadení mobilnou a LAN aplikáciou. 

MyJABLOTRON on the App Store (apple.com)

MyJABLOTRON - Aplikácie v službe Google Play


Ústredňa JA-103KRY ponúka:

 • 50 bezdrôtových alebo zbernicových periférií
 • 50 užívateľov
 • 8 sekcií
 • 32 programovateľných PG výstupov
 • 20 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
 • 8 užívateľských SMS a hlasových správ
 • 5 nastaviteľných PCO a 5 protokolov PCO
 • Rádiový modul JA-111R
 • GSM/GPRS komunikátor JA-192Y
 • Ústredňa ďalej má 1 svorkovnicu pre pripojenie zbernice

Ústredňa ďalej ponúka napr. nasledovné funkcie:

 • Údržba
 • Režim deň/noc
 • Reakcia skrátený odchod
 • Automatické zapnutie ochrany
 • Rozšírené funkcie kalendára

Technické údaje:

 • Napájanie: 110 - 230 V/50 - 60 Hz
 • Zálohovací akumulátor: 12 V, 2,6 Ah (nie je
  súčasťou balenia!)
 • Maximálna doba dobíjania akumulátora: 72 hodín
 • Max. trvalý odber z ústredne: 1000 mA
 • Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín 115 mA bez LAN,  88 mA s aktívnym LAN (s akumulátorom 2,6 Ah)
 • Max. počet periférií: 50
 • LAN komunikátor

Ústredňa JA-107KRY ponúka:

 • 120 bezdrôtových a až 230 zbernicových periférií
 • 600 užívateľov
 • 15 sekcií
 • 128 programovateľných výstupov PG
 • 64 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
 • 50 užívateľských SMS reportov
 • 15 užívateľských hlasových reportov
 • 5 nastaviteľných PCO
 • 5 voliteľných protokolov pre PCO

Ústredňa obsahuje:

 • Rádiový modul JA-111R
 • GSM/GPRS komunikátor JA-192Y
 • 2 vzájomne nezávislé svorkovnice pre pripojenie zbernice

Ústredňa ďalej ponúka napr. nasledovné nové funkcie:

 • Údržba
 • Režim deň/noc
 • Reakcia skrátený odchod
 • Automatické zapnutie ochrany
 • Rozšírené funkcie kalendára

Technické údaje:

 • Napájanie:110 - 230 V/50 - 60 Hz
 • Zálohovací akumulátor: 12 V, 7 až 18 Ah (nie je súčasťou balenia!)
 • Maximálna doba dobíjania akumulátora: 72 hodín
 • Max. trvalý odber z ústredne: 2000 mA trvalo, 3000 mA po dobu 60 min. (max. 2000 mA do jednej zbernice)
 • Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín:  1100 mA bez LAN,  1072 mA s aktívnym LAN  (s akumulátorom 18 Ah)
 • Max. počet periférií: 230
 • LAN komunikátor
 • Ethernet rozhraní, 10/100BASE-T
 • Rozmery: 357 × 297 × 105 mm
 • Hmotnosť s AKU/bez AKU: 7025 g/1820 g
 • Pamäť udalostí: cca 7 mil. posledných udalostí vrátane dátumu a času
 • Typ napájacieho zdroja: A (ČSN EN 50131-6)
 • Klasifikácia: Stupeň zabezpečení 2/trieda prostredí II (podľa ČSN EN 50131-1)
 • Rozsah pracovných teplôt: -10 až +40 °C
 • Priemerná pracovná vlhkosť: 75% RH, bez kondenzácie
 • Spĺňa: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581
 • Rádiová pracovná frekvencia (s modulom JA-11xR): 868,1 MHz
 • Rádiové vyžarovanie: ETSI EN 300 220-1-2 (modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)  EMC:EN 50130-4 ed.2+A1, EN 55032 ed.2, ETSI EN 301 489-7
 • Elektrická bezpečnosť: EN 62368-1+A11
 • Podmienky prevádzky: TÚSR č. VPR - 11/2014, TÚSR č. VPR-02/2017
 • Certifikačný orgán: Trezor Test s.r.o. (č.3025)
 • Identifikácia volajúceho (CLIP): EN 300 089