JABLOTRON 100+  je bezdrôtový ako aj zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre ovládania aj na diaľku cez GSM, mobilnú aplikáciu ako aj prezvonením systému.   Je ľahko ovládateľný, s viacerými doplnkovými funkciami.  Systém ponúka aj domácu automatizáciu, ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom. Multifunkčné použitie nájde JABLOTRON 100 keď vás ochráni nielen pred zlodejmi, ale aj pred požiarom, zaplavením alebo únikom plynu. Dokáže ovládať kúrenie, polievanie záhrady, alebo otvoriť garážovú bránu. Je dostupný odkiaľkoľvek. Ku svojmu alarmu JABLOTRON 100 sa dostanete vďaka internetovej samoobsluhe z vášho počítača alebo smartfónu odkiaľkoľvek. Skontrolujete všetky udalosti v systéme bez hraníc. Kvalitný alarm vyžaduje aj profesionálnu montáž a pre zaistenie skutočného bezpečia sa neobíde bez nepretržitého dohľadu a profesionálneho zásahu pri poplachu. Vzhľad jednotlivých prvkov alarmu JABLOTRON 100 bol vytvorený tak, aby jeho vzhľad univerzálne ladil s ostatnými zariadeniami v domácnosti. Kombinácia bezdrôtového aj drôtového riešenia alarmu umožňuje šetrnú inštaláciu pre váš objekt. Je vhodný pre výrobné a obytné priestory, ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne a podobne.

Kliknutím na logo či obrázky prejdete na skryté témy a stánky mimo základné MENU.

Ovládanie alarmu a zariadení mobilnou a LAN aplikáciou. 

MyJABLOTRON on the App Store (apple.com)

MyJABLOTRON - Aplikácie v službe Google Play


Prehľad aktuálne vyrábaných ústrední s parametrami nájdete tu.


V našej ponuke sú aj prístupové čítačky originálnych kariet Jablotron 100, ktoré vedia komunikovať cez sieť LAN s vašim prístupovým systémom, alebo zbernicou Wiegand s kontrolérom. Takto získate možnosť otvárania sklenených posuvných dverí chodieb, skladov a strážených kancelárií, nad rámec klasického zabezpečenia priestoru.Ponúkame aj netradičné riešenia ovládania vašich spotrebičov, podporných zariadení vyrábajúcich zelenú energiu vo forme TUV ohrevu, fotovoltických systémov, systémov kúrenia a chladenia. Systém s podpornými perifériami vám vie poslúžiť aj ako dataloger pre snímanie výkonu vyrobenej energie v danom čase, tak na strane DC, ako aj na strane AC. Prepojenie na DC odpínač umožní to, že ak je vyhlásený požiarny poplach, tak sa fotovoltické panely odopnú a nebudú produkovať napätie, ktoré by mohli ohroziť životné funkcie hasičov. Snímaním prietoku vody získate informácie o spotrebe z mestského, poprípade studňového rozvodu. Tak isto vieme zosnímať stavy čerpadiel a spätne vás informovať o prípadnej poruche čerpadla, či výpadku elektrickej energie. Snímaním hladím v septikoch tak isto môžete obdržať hlásenia o stave hladiny, či prečerpávania. Použitím termostatov Jablotron získate možnosť diaľkového riadenia kotlov a zároveň automatické prepínanie režimu na úspornú teplotu, pokiaľ je ústredňa prepnutá na stráženie a nikto sa tým pádom nenachádza v objekte. Sústava exteriérových, ako aj interiérových teplomerov vás vie informovať o aktuálnych teplotách zvolených priestorov. Aj tu funguje funkcia datalogeru s grafickým vyhodnotením meraných veličín. Export do PDF, Excel je samozrejmosťou.

Diaľkovými ovládačmi viete nielen alarm zapnúť a vypnúť, ale aj ovládať vjazdové a garážové brány, poprípade osvetlenie či iné spotrebiče v dome a záhrade. Programovateľné funkcie sú na seba viazateľné, takže jedným povelom viete vykonať sled úkonov.