Bezdrôtová nadstavba ovládania a signalizácie.

Bezdrôtová nadstavba systému môže v súčasnosti byť vytvorená rôznymi spôsobmi. Každý spôsob má svoje klady, ale aj zápory. Výber konkrétnej realizácie je podľa uváženia zákazníka a nemal by byť striktne prikázaný projektantom bez príslušného oprávnenia na danú činnosť.

PRVÁ MOŽNOSŤ toho času nedostupná je použitie ZigBee modulu TapHome, ktorý v tomto čase prechádza rekonštrukciou a vylepšeniami. ZigBee protokol je síce podložený štandardom, ale v súčasnej dobe existuje veľmi veľa výrobcov týchto zariadení. Každý chce samozrejme okrem koncových prvkov predávať aj svoje riadiace jednotky. Týp pádom pridávajú do komunikačného protokolu svoje identifikačné znaky, aby nebolo možné použiť riadiacu jednotku iného výrobcu. Pre túto skutočnosť, nie je zabezpečená 100% kompatibilita a funkčnosť periférií. Kladom tejto komunikácie je energetická a dátová úspornosť. Záporom je ale malý dosah, nekontrolovaný skutkový stav periférie a zarušené pásmo 2,4GHz.

DRUHÁ MOŽNOSŤ je použitie ústredne EZS a cez komunikačný port riadiť a snímať stavy jej periférií. Táto aplikácia je schodnejšia, má väčší dosah pokrytia rádiového signálu, ale je realizačne nákladnejšia. Niektoré EZS dávajú impulzy zo snímačov s oneskorením 10-30 sekúnd, čo nie je vhodné pre niektoré druhy automatizácie. Hlavne osvetlenie priestoru pi pohybe a.t.ď.

TRETIA MOŽNOSŤ je priame prepojenie riadiaceho bloku EZS cez Modbus RTU zbernicu TapHome. Ako komunikátor sme použili kompont firmy SATEL pod označením ACU-280, komunikátor s vynikajúcim dosahom signálu až do 1600m. Bezdrôtová komunikácia pre PIR a magnetické kontakty je s okamžitým vyhodnotením. Je zabezpečený kompletný monitoring stavov batérií, sily signálu obojsmerne, poruchy a sabotáže. To znamená, že Core vie plnohodnotne pracovať s certifikovanou EZS nadstavbou. Detto je možné použiiť aj zbernicu Modbuus s EZs ústredňou ROPAM.


Technické informácie ACU-280

 • Pracovná frekvencia 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
 • Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) do 1600 m
 • Napätie napájania 12 V DC ±15%
 • Odber prúdu v pohotovostnom režime 55 mA
 • Maximálny odber prúdu 60 mA
 • Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-3 Grade 2
 • Splnené normy EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
 • Trieda prostredia podľa EN50130-5 II
 • Rozsah pracovnej teploty -10°C...+55°C
 • Maximálna vlhkosť ovzdušia 93±3%
 • Rozmery krytu 24 x 135 x 29 mm

K bezdrôtovým komunikátorom SATEL ABAX2 je možné deklaráciou výrobcu pripojiť tieto periférie:

Detektory:

 • ACD-220        bezdrôtový duálny detektor pohybu - záclona
 • ACMD-200    bezdrôtový duálny detektor CO
 • ADD-200        externý bezdrôtový detektor súmraku a teploty
 • AGD-200        bezdrôtový detektor rozbitia okna
 • AOCD-260     externý bezdrôtový duálny detektor pohybu - záclona
 • AOD-210        externý bezdrôtový duálny detektor pohybu
 • APD-200        bezdrôtový PIR detektor pohybu
 • APD-200Pet bezdrôtový PIR detektor pohybu s imunitou na pohyb zvierat do 20 kilogramov
 • APMD-250     bezdrôtový duálny detektor pohybu
 • ASD-200         bezdrôtový detektor dymu a tepla
 • ASD-250         bezdrôtový detektor dymu

AXD-200      univerzálny bezdrôtový detektor, ktorý môže pracovať ako:

 • AFD-200       detektor zaplavenia vodou
 • AMD-200      magnetický kontakt
 • AMD-201      dvojkanálový magnetický kontakt
 • AMD-202     magnetický kontakt s roletovým vstupom
 • ARD-200      detektor premiestnenia
 • ATD-200      detektor teploty
 • AVD-200      vibračný detektor s magnetickým kontaktom

Sirény

 • ASP-200 externá bezdrôtová siréna
 • ASP-215 interná bezdrôtová siréna

Expandéry drôtových vstupov a výstupov

 • ACX-210 miniatúrny expandér drôtových vstupov a výstupov
 • ACX-220 expandér drôtových vstupov a výstupov

Ovládače

 • ASW-200 inteligentná zásuvka
 • ASW-210 dvojkanálový bezdrôtový ovládač 230 V AC do krytu

Iné zariadenia

 • APB -200 bezdrôtové tlačidlo napadnutia.
 • ARU-200 opakovač rádiových signálov