Kabeláž všeobecne - UTP či FTP?


Vďaka internetu v práci aj v domácnostiach snáď každý aspoň počul výrazy pre označenie káblov, ako je UTP alebo FTP. Avšak mnohokrát rovnakou skratkou označujeme aj dosť rozdielne káble, s čím sa stretávame najmä v rôznych článkoch, blogoch, internetových diskusiách a na iných miestach. Zopakujme si teda v krátkosti význam a rozdiely medzi jednotlivými káblami, ako je to definované v norme ISO/IEC 11801:200. Vysvetlenie názvoslovia, ako aj prehľadná tabuľka nám budú pritom určite nápomocné.

Dátové káble môžu mať konštrukciu z pevných vodičov (solid), ako aj z laniek (stranded).

Káble s pevným jadrom sú vhodné najmä pre pevné inštalácie. Káble s lankovou konštrukciou sú podstatne flexibilnejšie a sú vhodné najmä pre flexibilné inštalácie, na výrobu patch káblov a podobne.

U/UTP

Kábel bez akéhokoľvek tienenia (Unscreened), len so skrúcanými pármi (Twisted Pair - TP). Je to bežný netienený kábel označovaný ako UTP kábel. Zároveň je to najjednoduchšia verzia kábla so skrúcanými pármi. Jeho nevýhodou je pochopiteľne nižšia odolnosť voči externému rušeniu, ako aj vyššie vlastné vyžarovanie kábla do okolia. V mnohých aplikáciách takáto verzia kábla stále postačuje, ale z perspektívneho hľadiska je istejšie použiť na nové inštalácie káble aspoň s nejakou formou tienenia. Zvlášť, keď vezmeme v úvahu, že cenový rozdiel medzi U/UTP a F/UTP je dnes už veľmi malý.

F/UTP (FTP)

Kábel celkovo tienený vodivou fóliou (Foil - F) s navzájom netienenými skrúcanými pármi (UTP). Tento kábel je veľmi podobný základnému UTP káblu s pridaním fólie, zväčša hliníkovej, pod hlavný plastový plášť kábla. Ďalším bežným názvom pre tento typ je aj FTP kábel. Tieto káble sú bežné v 10GBaseT aplikáciách. Porovnanie FTP vs UTP vychádza jednoznačne v prospech F/UTP, teda FTP, keďže U/UTP kábel nemá žiadne tienenie. Ako sme už spomenuli, cenový rozdiel medzi nimi býva malý. Takže ak nepotrebujete práve kilometre káblov, lepšou voľbou bude použiť F/UTP (FTP) verziu. Aj keď primárnou úlohou tieniacej fólie je elektrická funkcionalita, teda tienenie, jej malým sekundárnym plusom je, že vďaka nej je kábel o niečo mechanicky odolnejším.

S/UTP

Kábel celkovo tienený opletením (Braid Screen) s netienenými skrúcanými pármi (UTP). Tento kábel je občas označovaný ako STP kábel, ale majte na pamäti, že touto skratkou sa niekedy označuje aj nasledujúci kábel s inou konštrukciou. Pre istotu si vždy skontrolujte, či daný kábel má celkové tienenie a či samotné páry majú tiež vlastné tienenie alebo nie, ak to požadujete. Káble s tieneným opletením sú obyčajne flexibilnejšie než F/UTP káble, preto sú vhodnejšie na flexibilné aplikácie.

SF/UTP

Takýto kábel obsahuje dvojité tienenie - celkové opletenie (S) a tienenie fóliou (F) spolu s (navzájom) netienenými skrúcanými pármi (UTP). Tento kábel je tiež príležitostne označovaný ako STP kábel. Tieto káble s celkovým opletením a fóliou sú veľmi efektívne v zabránení rušeniu (EMI) vstúpiť do alebo opustiť kábel. Ak porovnáme STP vs FTP kábel, v prípade kábla, ktorý má v názve "S", vždy nájdeme aj opletenie (jemnými drôtikmi), zatiaľ čo u FTP úlohu tienenia vykonáva iba fólia. Preto SF/UTP káble nájdeme veľmi často v kategórii káblov s označením Cat.6.

S/FTP

Kábel s celkovým opletením (S) a s pármi tienenými fóliou (FTP). Tienenie pod plášťom je teda opletením a každý pár je obklopený vlastnou fóliou. Účelom prídavnej fólie na samostatných pároch je zmenšiť množstvo presluchov (crosstalk) medzi nimi. Káble typu S/FTP nájdeme veľmi často v kategórii Cat.7 aj v kategórii vysoko flexibilných priemyselných káblov.

SF/FTP

Znamená dvojité celkové tienenie, čiže celkové opletenie (S) aj tienenie fóliou (F) spolu s navzájom tienenými skrúcanými pármi (FTP). Čo sa týka EMI a mnohých iných vlastností, je to elektricky najdokonalejšia verzia kábla.

F/FTP

Celkovo fóliou tienený (F) kábel s fóliou tienenými individuálnymi pármi (FTP). Podobne ako káble typu F/UTP, aj tieto tienené káble sa často používajú v 10GBaseT aplikáciách. Tento typ F/FTP je výrobne lacnejší než S/FTP, ale obyčajne je menej flexibilný, takže je vhodný najmä pre fixné inštalácie.

U/FTP

Kábel bez celkového tienenia (U), ale s fóliou tienenými samostatnými pármi (FTP). Tento typ kábla sa tiež bežne používa v 10GBaseT aplikáciách. Označenie U/FTP je na prvý pohľad veľmi podobné F/UTP, ale v skutočnosti sú káble U/FTP kvalitatívne oveľa vyššie než F/UTP, keďže vzájomné tienenie párov minimalizuje presluchy medzi pármi (crosstalk). Zároveň je takýto kábel obyčajne flexibilnejší než F/UTP.

SINGLE PAIR ETHERNET (SPE)

Aký je medzi nimi rozdiel? Najnovším trendom v priemysle je Ethernet využívajúci len jeden pár vodičov, z toho pochádza aj označenie "Single Pair Ethernet". Káble pre SPE sú opísané v normách IEC 61156-11/-12/-13 a -14. Tieto štyri nové normy pre SPE káble definujú pevnú aj flexibilnú inštaláciu. Technológia SPE umožňuje okrem iného aj vyrábať zariadenia, resp. komponenty s cieľom vytvoriť komunikáciu typu "end-to-end" založenú na sieti Ethernet a uskutočniť tak často citovaný slogan "zo senzora do cloudu". Obrovskou výhodou tohto riešenia je veľká úspora káblov a priestoru, pričom v hmotnosti to býva úspora až 60 %. Momentálne najrozšírenejším káblom vhodným pre Single Pair Ethernet je typ S/FTP. Sortiment káblov pre túto oblasť sa každým dňom zväčšuje a predpokladá sa, že do budúcna bude tento typ komunikácie, zvlášť pre priemyselné účely, dominovať hlavne kvôli úsporám.