PREPOJENIE TAPHOME NA EZS A EPS.

Nastavenie komunikácie pre Jablotron série 100 a 100Plus obsadí jednu ľubovolnú zbernicu, na ktorú sa už nedá pripojiť žiadne iné zariadenie. Komunikácia s perifériou JA-121T je obojsmerná a pre TapHome zisťuje stav jednotlivých PG. Nakoľko modul Jablotron komunikátora nie je určený na montáž na DIN lištu a je požadované, aby jeho montáž spĺňala všetky požiadavky pre stupeň zabezpečenia GRADE2, namontujte perifériu priamo do ústredne a prepojte obe riadiace jednotky iba odporučeným káblom. Druhá možnosť je skrinka po trase, ktorá má ale aktívny obvod snímania narušenia - sabotáže. Nezabúdajte taktiež na fakt, že akákoľvek EZS nesmie byť v zmysle súboru noriem STN EN 50 131 ovládaná treťou stranou, pokiaľ má byť dodržaná bezpečnosť a garantovaný stupeň zabezpečenia GRADEx, ktorý je daný certifikátom akreditovanej skúšobne a výrobcom. V súčasnej dobe je možné iba načítanie stavov PG a nie je možný zápis zmeny stavu PG, alebo sekcie.


Prepojenie na EZS Satel, Ropam, a iné.