RIADENIE LED PÁSOV


Primárne určeným modulom na ovládanie LED pásov je modul TapHome 12LED/OC. 

Jeho 12 výstupov dokáže spínať max. 4A pri 36V.

Je nutné dodržať maximálny spínaný výkon modulu, aby nedošlo k jeho tepelnému poškodeniu.

Ďaľšou možnosťou ako riadiť iba menší počet pásov sa naskytne pri použití podomietkového modulu 6DI/OC, poprípade priame použitie výstupov Core. Tieto výstupy sú ale stavané na malú prúdovú záťaž, preto je nutné použiť výkonový PWM zosilňovač.