Šablóna ABAX2 - Modbus


Šablóna obsahuje 99% tabuľky registrov. Registre K a L pre zásuvky s meraním napätia a prúdu sú použité iba na pozícii 45-46-47-48.  Najprv si treba cez ABAX soft uložiť bezdrôtové zariadenia da komunikátora. NESMIETE MAŤ SÚČASNE prepojený USB prevodník Satel a Modbus linku z Core!!!  Po priojení na ModBus TapHome si zo šablóny vyberiete iba tie registre, ktoré reálne potrebujete.

Tento text manuálu je pôvodný a nezohľadňuje zmeny vo firmware pre ACU220 a ACU280. Výstupy a aj vstupy na ACX210 a ACX220 sa dajú už plnohodnotne ovládať.  Odporúčam používať ACU280, nakoľko ACU220 má síce dve smerové antény, ale v Modbus komunikácii neviete využiť integrované vstupy a výstupy.