OSTROVNÁ FOTOVOLTIKA
Príklad zapojenia jednoduchého ostrovného regulátoru s aplikáciou odmeriavania nabíjacieho prúdu a aj výkonu odberu. Monitoring stavu oboch záložných akumulátorov s možnosťou odpojenia pri kriticky nízkom stave napätia, alebo poruche akumulátoru. Zapojenie umožňuje aj dobitie akumulátorov z distribučnej siete, alebo iného zdroja napätia - agregát, vietor, voda...